Darmowa wysyłka
Szybka wysyłka
winnica24
Menu Menu
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Polityka cookies

POLITYKA COOKIES

 

 1. Wstęp

Celem niniejszej Polityki cookies jest ujawnienie procedur stosowanych przy gromadzeniu informacji za pomocą plików cookies i innych podobnych technologii w ramach Witryny znajdującej się na stronie internetowej https://www.winnica24.pl .

 1. Definicje

Użyte w Polityce prywatności pojęcia oznaczają:

 

 • Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca z Witryny; 
 • RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L z dn. 04.05.2016 r. Nr 119, str. 1).

 

III. Definicja plików cookies i innych technologii

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, zawierające informacje pobrane przez urządzenia końcowe Użytkownika (komputer lub inne urządzenie mobilne) podczas odwiedzin na stronie internetowej. W szczególności informacje te obejmują nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika i używane do korzystania ze stron internetowych (są odsyłane z przeglądarki internetowej Użytkownika do strony internetowej, z której zostały pobrane lub do innej strony, która je identyfikuje, podczas każdych odwiedzin Użytkownika na stronie internetowej).

 1. Rodzaje wykorzystywanych plików cookies
 2. Korzystamy z dwóch zasadniczych rodzajów plików cookies:

 

 • sesyjnych - są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika tylko przez czas działania przeglądarki internetowej;
 • trwałych - są przechowywane nawet po zakończeniu jednorazowych odwiedzin na stronie internetowej Witryny i są stosowane w celu personalizacji kolejnej wizyty Użytkownika odwiedzającego stronę.

 

 1. Stosowane przez nas pliki cookies to:

 

 • niezbędne pliki cookies - wykorzystywane w niezbędnym zakresie w celach związanych z funkcjonowaniem strony internetowej Witryny, w szczególności umożliwiające dostęp do strony internetowej i korzystanie z usług na niej dostępnych oraz zapewniające bezpieczeństwo;
 • funkcjonalne pliki cookies – wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikowi większej funkcjonalności podczas odwiedzin na stronie internetowej Witryny i w trakcie korzystania z niej (m.in. do identyfikacji Użytkownika podczas logowania);
 • analityczne pliki cookies - wykorzystywane w celach związanych z oceną funkcjonowania strony internetowej Witryny i ulepszaniem treści zamieszczonych na stronie internetowej Witryny oraz analizowaniem sposobów, w jakich Klienci korzystają ze strony internetowej Witryny; pozwala nam to mierzyć popularność poszczególnych produktów i ulepszać stronę internetową Witryny;
 • reklamowe pliki cookies - wykorzystywane w celu dostarczenia Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań, które mogą być używane do stworzenia profili Użytkownika.

 

 1. Korzystamy z własnych plików cookies, ale także z plików cookies stron trzecich. Umożliwiamy dostarczanie Użytkownikom za pośrednictwem strony internetowej Witryny treści reklamowych przez podmioty trzecie.
 2. Cele wykorzystywania plików cookies
 3. Wykorzystujemy pliki cookies w następujących celach:

 

 • poprawy jakości, szybkości i bezpieczeństwa wyszukiwania informacji na stronie internetowej Witryny;
 • zapewnienia możliwości logowania i utrzymania sesji Użytkownika na stronie internetowej Witryny;
 • rozpoznawania Użytkownika, który odwiedził już stronę internetową;
 • dostosowywania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika, w tym dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań;
 • oceny funkcjonowania strony internetowej i ulepszania treści zamieszczonych na stronie internetowej;
 • zbierania i analizy informacji statystycznych na temat sposobu korzystania przez Użytkownika ze strony internetowej.

 

 1. Obce strony internetowe, do których niekiedy odsyła strona internetowa Witryny, mogą używać także innych plików cookies niż wymienione powyżej. Informujemy, że w stosunku do stron internetowych, które nie są naszą własnością, niniejsza Polityka cookies nie ma zastosowania, wobec czego nie kontrolujemy plików cookies tych stron internetowych.
 2. Nie przechowujemy danych osobowych Użytkowników za pośrednictwem plików cookies. Również same pliki cookies nie zawierają danych osobowych. Jednak z uwagi na to, że w ramach Witryny możemy przetwarzać dane dotyczące sposobu korzystania ze strony internetowej Witryny przy pomocy urządzenia końcowego, to niektóre z tych danych, w połączeniu z innymi danymi, mogą stanowić dane osobowe. Informujemy, że: 

 

 • przetwarzanie danych osobowych pochodzących z plików cookies lub podobnych technologii na stronie internetowej Witryny w celu zapewnienia funkcjonowania strony internetowej Witryny oraz w celach analitycznych, odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w celach reklamowych i łączenia z mediami społecznościowymi, a także w celu dostosowania treści strony internetowej Witryny do preferencji Użytkownika, może odbywać się na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika (zaznaczenie odpowiedniego okna wyboru), a Użytkownik w każdej chwili może cofnąć swoją zgodę lub wyrazić swój sprzeciw na przetwarzanie jego danych osobowych poprzez zmianę ustawień plików cookies w ustawieniach przeglądarki (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

 1. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej Witryny zawarte są w Polityce prywatności.
 2. Zarządzanie plikami cookies
 3. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniach końcowych. Jeżeli Użytkownik nie dokona zmiany ustawień, pliki cookies zostaną zapisane na urządzeniu Użytkownika.
 4. Użytkownik w każdym czasie może dokonać zmian dotyczących plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej – tak, aby żądała akceptacji plików cookies, akceptowała lub odrzucała niektóre rodzaje plików cookies, bądź też odrzucała wszystkie pliki cookies. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronach internetowych podmiotów dostarczających Użytkownikom przeglądarki internetowe.
 5. Po zmianie lub wyłączeniu funkcji plików cookies Użytkownik nadal będzie mógł korzystać z niektórych funkcji na stronach internetowych Witryny. Należy jednak pamiętać, że pewne przydatne funkcje nie działają bez aktywnych plików cookies, więc ich wyłączenie może uniemożliwić korzystanie w pełni ze strony internetowej Witryny.

VII. Dane kontaktowe

 1. Właścicielem strony internetowej Witryny, jak również administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej Witryny, jest Winnica Libiąż Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-699), ul. Kłobucka 23D lok. 118, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000751864, REGON: 381548582, NIP: 9512471144, z kapitałem zakładowym wynoszącym 550 000,00 zł, prowadząca Oddział w Libiążu (32-590), ul. Pilotów 19.
 2. W razie jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących Polityki cookies prosimy o kontakt pod adresem e-mail: biuro@winnicalibiaz.pl .

 

Niniejsza Polityka cookies została opublikowana dnia 22.04.2024 r. 

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl